THOI GIAN CHAY

buổi sáng xe xuất phát từ bên LÊ THÚY .Buổi chiều 12h30 từ bến VINH NGHỆ AN chạy vào trả khách theo vị trí đã yêu cầu của khách hàng